Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina
70-vyrocie-prirodnej-rezervacie-kurinecka-dubina

 

Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom. Výstava predstaví jedinečné územie, ktoré prezentuje pokročilé formy sukcesie bývalých pasienkových lesov s ukážkami mohutných dubov v rôznom štádiu dožívania. Výstava potrvá do 31. augusta 2022.
 


 

Zásluhou lesníka a fytogeografa Ing. Tibora Blattného, ktorý pôsobil aj v Rimavskej Sobote, bola v roku 1952 vyhlásená Štátna prírodná rezervácia Kurinec. Je najstarším chráneným územím v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina a vyhlásená bola v období ešte pred prvým zákonom o ochrane prírody (r. 1955), kedy ochrana prírody spadala pod Slovenský pamiatkový ústav. „Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov.“, vysvetlila Veronika Rízová zo Správy CHKO Cerová vrchovina.
 


 

Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných (Quercus robur L.) v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácií sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 cm a ich vek presahuje 200 rokov. Ďalších 21 pôvodných drevín s podobnými parametrami je lokalizovaných v príslušnom ochrannom pásme a okolí.
 


 

Kurinecká dubina si už dlhodobejšie vytvára prirodzene svoju dynamiku rozpadu a naväzuje na seba pestré spektrum skupín bezstavovcov a vtákov. V súčasnosti Mesto Rimavská Sobota spolupracuje so Správou CHKO Cerová vrchovina pri príprave podkladov k zriadeniu náučného chodníka, aby toto územie mohlo plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu.
 


 

Výstava predstaví toto jedinečné územie prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale aj trojrozmerných zbierkových predmetov – preparátov rôznych druhov hmyzu, vtákov a cicavcov. Počas trvania výstavy budú prebiehať aj tvorivé dielne, o ktorých budeme včas informovať, avizovala Monika Gálffyová z Gemersko-malohontského múzea.
 


 

RNDr. Monika Gálffyová (Gemersko-malohontské múzeum) a Ing. Veronika Rízová (Správa CHKO Cerová vrchovina)
 


 


 

A Kurinci tölgyes – Természeti Rezervátum 70. évfordulója
 


 

A kiállítást a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatósága készítette együttműködésben a Gömör-Kishonti Múzeummal. A tárlat egy különleges s egyedülálló területet mutat be, amely az egykori legelőerdők szukcessziójának fejlett formáit ismerteti, életciklusuk különböző szakaszaiban lévő hatalmas tölgyek példáin keresztül. A tárlat 2022. augusztus 31-ig látogatható.
 


 

Köszönhetően Ing. Tibor Blatný erdész és növényföldrajzos munkájának, aki többek közt Rimaszombatban is tevékenykedett, Kurinc és környékét 1952-ben állami természetvédelmi területté kiáltották ki. A Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatósága alá tartozó védett területek közül ez a legrégebbi, mivel védetté még az első természetvédelmi törvény (1955) előtti időszakban nyilvánították, amikor a környezetvédelem még a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal alá tartozott. „A területet eredetileg az Európai szalakóta fészkelőhelyeinek megőrzése érdekében nyilvánították védetté. Ezek azonban idővel eltűntek, s napjainkban a terület védelmének tárgyát a Rima-völgy öreg tölgyeinek növényállománya képezi, melyek védett madárfajok fészkelőhelyéül szolgálnak”, magyarázta Veronika Rízová, a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatóságából.
 


 

A terület sajátos jelenségévé válik az öreg nyári tölgyek (Quercus robur L.) különböző életszakaszokban történő fennmaradása. Közvetlenül a természetvédelmi területen megközelítőleg 70 olyan fa található, melyeknek kerülete meghaladja az 500 cm-t, életkoruk pedig akár a 200 évet is túllépheti, s további 21, hasonló paraméterekkel rendelkező eredeti fa található a vonatkozó védelmi övezetben és környékén.
 


 

A Kurinci tölgyes már régóta, természetes módon fejleszti pusztulási dinamikáját, s a gerinctelen élőlények és madárcsoportok változatos skálája kötődik hozzá. Rimaszombat városa a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatóságával együttműködésben jelenleg egy tanösvény kialakításához szükséges dokumentumok előkészítésén dolgozik, hogy azáltal az adott terület is betölthesse oktató-nevelő rendeltetését és funkciójat.
 


 

A kiállítás fényképek és szöveges anyagok felhasználásával, valamint térbeli gyűjteményi tárgyakon – különböző rovarok, madárfajok és emlősfajták preparátumain – keresztül mutatja be ezt az egyedülálló természetvédelmi területet. A tárlat ideje alatt kreatív műhelyekre, kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd, melyekről természetesen idejében értesítjük a közönséget – jelentette be Monika Gálffyová, a Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa.
 


 

RNDr. Monika Gálffyová (Gömör-Kishonti Múzeum) és Ing. Veronika Rízová (a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatósága)
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk