Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Anjel Vianoc 2021 (Tatranská galéria)
anjel-vianoc-2021-tatranska-galeria anjel-vianoc-2021-tatranska-galeria anjel-vianoc-2021-tatranska-galeria anjel-vianoc-2021-tatranska-galeria

 


 

Trvanie výstavy: 6. 12. 2021 – 28. 2. 2022 (celoslovenská výtvarná súťaž – 16. ročník)
 

Kurátorka výstavy: Anna Ondrušeková ml.
 

Miesto: Tatranská galéria v Poprade – Art Klub
 

pobočka Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote
 


 


 

Tatranská galéria v Poprade usporiadala už 16. ročník tradičnej predvianočnej detskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Prvýkrát sa mohli deti do tejto aktivity zapojiť v roku 2004. Pôvodne okresná súťaž časom rozšírila svoje pôsobenie na celé Slovensko a získala si mnohých priaznivcov. Každoročne v nej svoj talent a výtvarnú zručnosť prezentuje niekoľko stoviek súťažiacich z viac ako stovky škôl. Inak tomu nebolo ani tento rok. Pandémia síce spôsobila, že niektorí žiaci museli tvoriť v sťažených karanténnych podmienkach a vyučovanie prebiehalo online formou, keďže školy boli zatvorené, no súťaže sa i napriek tomu zúčastnilo porovnateľné množstvo detí ako po minulé roky. Zapojili sa žiaci materských, základ-ných, špeciálnych, základných umeleckých a stredných škôl, a to s celkovým počtom 911 prác zo 119 škôl.
 


 

Autori vianočnej súťaže mohli tvoriť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Tento ročník bol obohate-ný viacerými tradičnými slovenskými technikami ako je drotárstvo, kováčstvo, keramika alebo landart, ale aj netradičnými ako napr. kašírovanie, fotografická koláž, 3D svetelné objekty, vitráž, počítačová animácia či recyklovaní anjeli.
 


 

Súťažné práce, najmä tie ocenené, sú umiestnené formou výstavy v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ulici v Poprade (Artklub) a druhú časť výstavy sme vystavili v Podtatranskej knižnici v oddelení umenia v Poprade - Spišskej Sobote, v rámci projektu PSK - Kultúra nás spája. Vyhodnotenie Anjela Vianoc 2021 je zverejnené na webovej stránke Tatranskej galérie.
 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk