Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Meštiansky dom (Horná 12)
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná 12 (č. ÚZPF 2405/1) – architektonicko‐ historický výskum krovu – rok 2022. Autori: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura, Ing. Karol Zaremba. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)www.pamiatkynaslovensku.sk