Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Meštiansky dom (Lazovná 13)
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Banská Bystrica – dom meštiansky, Lazovná 13 (č. ÚZPF 2433/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2020. Autorka: Mgr. Ľubica Fillová. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)www.pamiatkynaslovensku.sk