Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banský Studenec - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kolpachy
Lokalita
obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1743 - 1745. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou drevenou zvonicou, ktorej priestor pod vežou tvorí vstupnú predsieň. Presbytérium a loď sú kryté valenou lunetovou klenbou, v sakristii je korýtková klenba. [1]
 

Neskorobarokový hlavný oltár je z polovice 18. storočia. Stĺpová architektúra so sochami sv. Petra a Pavla a ústredným obrazom Premenenia Pána je z polovice 18. storočia. Voľný závesný obraz Panny Márie so sv. Annou je romantický z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Banský Studenec - Kostol Premenenia Pána foto © Patrik Kunec 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 77 - 78.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 77.
GPS
48.446397, 18.972295
48°26'47.0"N 18°58'20.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk