Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beňadikovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Beňadikovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol z roku 1700. Klasicisticky ho prestavali v roku 1800. Opravovaný bol v roku 1890. Kostol je jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, krytou ihlancom. Priestory sú kryté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilierov. Na poschodí pod vežou je miestnosť, ktorá sa do lode otvára nízkou arkádou. Fasády a veža sú členené pilastrami. [1]
 

Hlavný oltár baldachýnového typu s predstavaným ikonostasom je klasicistický zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 115.
GPS
49.227796, 21.547720
49°13'40.1"N 21°32'51.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk