Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cintoríny

BEDNÁRIK, Rudolf: Cintoríny na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972. 308 s.

BIZUB, František: Lesnícky cintorín na Čiernom Váhu. Banská Bystrica: NLC Zvolen pre Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, 2008. 52 s. ISBN 978-80-8093-042-4

BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. 84 s. ISBN 978-80-969720-1-2

ĎURIŠKA, Zdenko: Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. Martin: Matica slovenská, 2007. 332 s. ISBN 978-80-7090-800-6

HALAŠA, Pavol – BUKOVSKÁ, Želmíra: Sprievodca po Národnom cintoríne. Martin: Matica slovenská, 1981. 244 s.

OBUCHOVÁ, Viera: Ondrejský cintorín. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2004. 192 s. ISBN 80-88912-75-X

OBUCHOVÁ, Viera – HOLČÍK, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2006. 240 s. ISBN 80-88912-89-X

STERN, Tomáš: Beth Olam – dom večnosti. Židovské cintoríny na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 33 – 38.

SZABÓ, Imrich – NEMEŠ, Jaroslav: Historické cintoríny Palárikovo. Bratislava: Chronos, 2008. 256 s. ISBN 978-80-89027-27-9

ŠIMKO, Miroslav: Prechádzka po modranskom cintoríne. Modra: Modranská muzeálna spoločnosť, 2014. 144 s. ISBN 978-80-969920-3-4www.pamiatkynaslovensku.sk