Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galérie

GAŽO Jozef et al.: Múzeá a galérie na Slovensku. Bratislava: SNG, 1992. 88 s. ISBN 80-85188-18-X

HOMOĽOVÁ, Alexandra: K aktuálnym problémom odbornej ochrany zbierkových predmetov v galériách. In: Múzeum, 2010, č. 2, s. 7 – 10.

OKÁLI, Ilja – PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách. Bratislava: SNM, 1994. 272 s. ISBN 80-85753-12-x

www.sng.sk

www.webumenia.skwww.pamiatkynaslovensku.sk