Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kaštiele

DOBROVOLSKÝ, Ján – MOLNÁR, Martin: Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach. Michalovce: ZEMPLÍN MEDIA, s. r. o. v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, 2015. 128 s. ISBN 978-80-972150-0-2

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Kaštiele na Slovensku. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 5-6, s. 36 – 41.

GLEJTEKOVÁ, Miriam: Historické parky pri kaštieľoch Bratislavskej župy – súčasnosť a budúcnosť. In: Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2016. s. 91 - 99.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš:
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. 128 s. ISBN 978-80-85706-45-1

JANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal: Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2011. 120 s. ISBN 978-80-85706-51-2

JANURA, Tomáš a kolektív: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš: Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 200 s. ISBN 978-80-89756-02-5

JANURA, Tomáš a kolektív: Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici. Liptovský Mikuláš: Spoločnosť Kolomana Sokola, 2016. 136 s. ISBN 978-80-89756-10-0

KIRIPOLSKÝ, Milan: Pamiatková obnova kaštieľov v okrese Považská Bystrica. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 1, s. 31 - 35.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

KRIŽANOVÁ, Eva: Kaštiele v zátopovej oblasti. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 12. Bratislava: Obzor, 1987, s. 220 – 252.

KRIŽANOVÁ, Eva: Renesancia ako nový výtvarný štýl. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 4, s. 3 – 12.

KRIŽANOVÁ, Eva – KUSÁK, Dalibor: Slovenské hrady, zámky a kaštiele. Martin: Osveta, 1987. 208 s.

KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. 256 s. ISBN 80-7096-093-0

KRIŽANOVÁ, Eva – TAKÁTSOVÁ, Júlia: Stredoveké jadrá kaštieľov na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 2, s. 34 – 36.

KRIŽANOVÁ, Eva – TAKÁTSOVÁ, Júlia: Považské kaštiele z okolia Trenčína. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 3, s. 34 – 40.

LACIKA, Ján.: Kaštiele. Bratislava: Dajama, 2008. 128 s. ISBN 978-80-89226-60-3

LACIKA, Ján: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností. Bratislava: Ikar, 2010. 320 s. ISBN 978-80-551-2197-0

LENHART, Jozef: Obnova šľachtických sídiel a ich využitie na múzejné účely. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 1, s. 2 - 10.

MAČUHA, Maroš: Rezidencie Révayovcov v 16. a 17. storočí. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 1, s. 17 - 22.

MARÁKY, Peter – KOLLÁR, Daniel – ORŠULOVÁ, Janka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2011. 400 s. ISBN 978-80-8097-101-4

PISOŇ, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin: Osveta, 1973. 504 s.

POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. 192 s.

SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. 161 s. ISBN 978-80-971035-4-5

URBANOVÁ, Norma: Renesančné kaštiele na Slovensku. In: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. s. 261 – 264.

VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja, ktorá bola usporiadaná v spolupráci s mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009. Nitra: Mesto Nitra a Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2009. 128 s. ISBN 978-80-970214-3-6

VALOVÁ, Mária: Album turčianskych kaštieľov a kúrií Karola Plicku. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 2, s. 40 - 48.www.pamiatkynaslovensku.sk