Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúrie

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. 128 s. ISBN 978-80-85706-45-1

JANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal: Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2011. 120 s. ISBN 978-80-85706-51-2

JANURA, Tomáš a kolektív: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš: Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 200 s. ISBN 978-80-89756-02-5

JANURA, Tomáš a kolektív: Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici. Liptovský Mikuláš: Spoločnosť Kolomana Sokola, 2016. 136 s. ISBN 978-80-89756-10-0

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. 680 s. ISBN 978-80-556-2449-5

KOVAČOVIČOVÁ, Blanka: Turčianske kúrie. In: Pamiatky a múzeá, ročník IX, 1960, č. 3, s. 111 – 116.

SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. 161 s. ISBN 978-80-971035-4-5

VALOVÁ, Mária: Album turčianskych kaštieľov a kúrií Karola Plicku. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 2, s. 40 - 48.www.pamiatkynaslovensku.sk