Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Židovské pamiatky

BÁRKÁNY, Eugen: Židovské pamiatky na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2017. 234 s. ISBN 978-80-89175-79-6

BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. 84 s. ISBN 978-80-969720-1-2

KOLLÁR, Daniel et al.: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. 128 s. ISBN 978-80-8136-022-0

STERN, Tomáš: Beth Olam – dom večnosti. Židovské cintoríny na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 33 – 38.

www.slovak-jewish-heritage.orgwww.pamiatkynaslovensku.sk