Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bijacovce
Iný názov
Csákyovský kaštieľ
Lokalita
obec Bijacovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Rozložitý neskorobarokový kaštieľ. Ide o dvojpodlažnú stavbu so stredným päťosovým a bočnými trojosovými rizalitmi, postavená v rokoch 1780 – 1785. Nad stredným rizalitom je trojuholníkový tympanón s plastickým erbom rodiny Csákyovcov a Esterházyovcov uprostred. Okná v strednom rizalite sú polkruhovo zakončené, nad nimi v supraportách rímsy a malé eliptické okienka lemované profilovanými šambránami. Ostatné okná sú obdĺžne s pásovou šambránou. Strechy sú manzardové a sedlové. Ku kaštieľu sa pripája komplex hospodárskych stavieb a park. Miestnosti v obytnej časti majú kláštorné a pruské klenby, niektoré rovný strop. [1]
 

Areál kaštieľa pozostáva z parku [2], hospodárskeho dvora, hospodárskej budovy, východnej a západnej brány, sýpky a fontány. [3]
 

Kaštieľ dali postaviť Csákyovci po vyhorení Spišského hradu v roku 1780. [4]
 

Do kaštieľa v Bijacovciach boli zo Spišského hradu prevezené rodinné, panovnícke a kniežacie obrazy. V kaštieli bola kaplnka v pravom krídle budovy. V terajšej tmavej komore bola sakristia s potrebným omšovým náradím a rúchami. V kaštieli na prízemí bola veľká dvorana s troma lustrami, mnohými stolmi a stoličkami. Na stenách boli obrazy predkov v životnej veľkosti. Napravo boli izby pánove, naľavo izby panej a spoločenské miestnosti. Na poschodí bolo 15 izieb, kde bývali hostia a mládež. V tridsiatich prízemných izbách bolo mnoho striebra a portrétov. V roku 1925 dal zariadiť majiteľ Michal Csáky v celej budove ústredné kúrenie. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Už v 50-tych rokoch 20. storočia bola v kaštieli lesnícka škola. Aj dnes tu sídli Stredná odborná škola Bijacovce, ktorá pripravuje odborníkov na prácu v lese. V kaštieli sa konajú rôzne slávnostné akcie.
Prístup
Stojí na začiatku obce, v jej južnej časti.
Fotogaléria
Kaštieľ Bijacovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Bijacovce foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Bijacovce foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 122.
[2] Zakladateľ kaštieľa obkľúčil park okolo celej budovy vysokým širokým násypom. Jednotlivé svetové strany parku vysadil rôznymi druhmi stromov na sever sú ihličnaté, na západ listnaté, juh je otvorený a vysadený nízkymi ozdobnými krami, na východ sú rozličné ozdobné skupiny stromov. Oproti kamennej terase kaštieľa je vodomet s kamenným bazénom. Pomedzi skupiny kvetín viedli pohodlné cestičky a popri nich sú lavice. Na južnej strane sa vypínal biely grécky pavilón. Tok vody obracal sa na juh a poniže tvoril jazierko. Na juhovýchodnom pobreží je murovaný prístav s člnkom. Na severnej strane bol zriadený zverinec, kde sa pásli srnky a iné krotké zvieratá. www.sosbijac.edupage.org (24.7.2013)
[3] www.bijacovce.ocu.sk (24.7.2013)
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 41.
[5] www.sosbijac.edupage.org (24.7.2013)
Bibliografia
www.bijacovce.sk
GPS
49.021249, 20.793034
49°01'16.5"N 20°47'34.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk