Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borčice
Lokalita
obec Borčice, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ, ktorý postavili v roku 1815 na starších barokových základoch. Ide o jednopodlažnú trojtraktovú obdĺžnikovú budovu so stredným rizalitom, ktorý obsahuje vestibul a reprezentačnú miestnosť. Na vestibul nadväzujú bočné krídla s ústrednou spojovacou chodbou. Klasicistická fasáda má stredný rizalit, ktorý je členený pilastrami s tympanónom a polkruhovo zakončené okná s nadokenným štukovým vejárovým motívom. Pred hlavnou fasádou je terasa ohraničená kolkovitou balustrádou. Ku kaštieľu prilieha menší anglický park. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Nedávno prešiel veľkorysou rekonštrukciou.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Okolie pamiatky je zachované! Kaštieľ je súkromný majetok.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Borčice foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Borčice foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Borčice foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 141.
Bibliografia
www.obecborcice.sk
GPS
48.977210, 18.135401
48°0 58' 37.96", 18°0 8' 7.44"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk