Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Meštiansky dom (Zelená ulica 3)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bratislava – dom meštiansky, Zelená ulica 3 (č. ÚZPF 242/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2022. Autori: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, (archívny výskum), Ing. arch. Karol Ďurian (opis krovu). [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk