Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - Kalvária
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Údajne už v roku 1620 dala postaviť Kalváriu v Čachticiach Judita Révayová pred budovou špitála, ktorý aj sama založila, ako prosbu za odpustenie hriechov jej svokry Alžbety Báthoryovej. Dnešné neskorobarokové kamenné súsošie čachtickej Kalvárie tiež pôvodne stálo pred špitálom. Zo svojho miesta pri hlavnej ceste, kde bolo vystavené nepriaznivým vplyvom, ho však kvôli zlepšeniu jeho ochrany v roku 1993 ako čerstvo zreštaurované premiestnili do centra obce. [1]
 

Kalvária predstavuje v užšom i širšom okolí často používaný typ štvorfigurálnej skupiny v pyramidálnej kompozícii s plastikami postavenými na konkávne-konvexne zvlnených podstavcoch s bočnými volútami. Čelo stredného podstavca zdobí rokajový ornament, rámujúci nápisovú kartušu. Text nápisu však už úplne zanikol zvetraním. Znížená je aj viditeľnosť povrchovej modelácie postáv a ich drapérií. [2]
 

Na základe slohovej analýzy sa kvalitné barokové súsošie datuje do 60. – 70. rokov 18. storočia. Pre bližšie určenie jeho autorského okruhu sa považuje za dôležitý vplyv pomerne rozsiahlej činnosti jezuitskej umeleckej dielne, pôsobiacej v Trenčíne a na okolí. [3]

Pamiatková ochrana
Súsošie bolo reštaurované v rokoch 1986 – 1991. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čachtice - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2021Čachtice - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2021Čachtice - Kalvária (socha Panny Márie) foto © Ľuboš Repta 9/2021Čachtice - Kalvária (socha sv. Márie Magdalény) foto © Ľuboš Repta 9/2021Čachtice - Kalvária (socha sv. Jána) foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 132.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 132.
Bibliografia
www.cachtice.sk
GPS
48.713696, 17.786268
48°42'49.3"N 17°47'10.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk