Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čajkov - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čajkov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kostol postavený v rokoch 1775 – 1779 na mieste gotického kostola z druhej polovice 15. storočia, ktorý sa spomína v roku 1561. Zasvätený sv. Mikulášovi bol v roku 1450. Sakrálny objekt 12. marca 1753 vyhorel. Počas obnovy, resp. postavení nového objektu sa v jeho základoch našlo 30 kremnických dukátov z čias Mateja Korvína. Požiar spôsobil roztopenie zvonov a nové sa rozozvučali až v roku 1775. Veža bola úplne dostavaná až v roku 1803. Ide o jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium a loď sú zaklenuté českými klenbami. Predstavanú vežu spája s priečelím konkávna stena nad kordónovou rímsou so štítovými krídlami. [1] Fasády sú hladké. Veža je zakončená nízkou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Bočná oltáre Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého sú neskorobarokové pendanty zo 70. rokov 18. storočia, s ústredným obrazom v oltárnej architektúre. Kazateľnica je neskorobaroková z 18. storočia, na rečništi so sochami štyroch evanjelistov a reliéfom sv. Petra apoštola, na baldachýne sa nachádza socha Dobrého pastiera. Spovednica, lavice, veraje dverí na hlavnom portáli a na portáli do sakristie sú rokokové. Lavabo a lampa na večné svetlo sú neskorobarokové z konca 18. storočia. Dve rokokové sochy svätíc pochádzajú z polovice 18. storočia v tradícii dornnerovskej dielne. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 257 - 258.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 258.
Bibliografia
www.obeccajkov.sk
GPS
48.29060, 18.59960www.pamiatkynaslovensku.sk