Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čakanovce
Lokalita
obec Čakanovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená na začiatku 19. storočia. Ide o jednopodlažnú stavbu obdĺžneho pôdorysu s neskoršie pristavaným bočným krídlom. Na nádvornej fasáde má ťažké arkády. Hladké fasády sú členené oknami s kamennou šambránou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 259.
Bibliografia
www.cakanovce.euwww.pamiatkynaslovensku.sk