Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červená Skala (Šumiac) - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šumiac, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1825. Renovovali ho v roku 1889. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a malou strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté pruskými klenbami. Loď má rovný strop. Pred hlavnou fasádou členenou pilastrami je predstavaná predsieň. Bočné fasády sú hladké. V štíte priečelia je malá murovaná vežička so stanovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár s ústredným obrazom Nanebovstúpenia Pána je z čias stavby kostola. Drevorezba Ukrižovaný umiestnená nad vchodom do sakristie je z konca 19. storočia. Päť maľovaných secesných okien bolo zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 265.
Bibliografia
www.sumiac.sk
GPS
48.821177, 20.136035
48°49'16.2"N 20°08'09.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk