Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahovce – Krížová cesta
Lokalita
obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Súbor tvorí 14 zastavení. O jeho vzniku sa v Pamätnej knihe obce píše, že bol vybudovaný z milodarov veriacich, asi v roku 1872, pričom iniciátorom výstavby bol bývalý farár Michal Praznovský. Potom Michal Milovník, dedinský učiteľ a organista so svojimi žiakmi vysadili lipovú aleju. V roku 1933, za farára Emila Očkovského, bol areál ohradený. Záver súboru tvorí Boží hrob, umiestnený v nike obetného stola neogotického hlavného oltára blízkeho farského Kostola sv. Martina. Zastavenia sú hranolové pilieriky so sedlovou strieškou a s malou polkruhovo ukončenou nikou. Drevené polychrómované reliéfy výjavov Krížovej cesty boli dodané zrejme z Tirolska. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1997 dal vdp. dekan František Rajtar reliéfy obnoviť a osadiť do masívnych drevených rámov. Umiestnili ich potom v interiéri kostola ako interiérovú Krížovú cestu. [2]
 

Samotné zastavenia boli tiež v zlom stave, a preto sa ich rozhodli obnoviť. Práce prebiehali v apríli a máji 2001. Okrem prvého zastavenia boli všetky vlastne nanovo postavené podľa pôvodného tvaru, z pôvodného materiálu a na pôvodných miestach. Do obnovených zastavení bola osadené moduritové reliéfne výjavy Krížovej cesty, ktoré zaobstaral vdp. František Rajtar. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.
Prístup
Súbor stojí v lipovej aleji po bokoch prístupového chodníka vedúceho k farskému kostolu. [4]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 152.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 152.
Bibliografia
www.obecdrahovce.sk
GPS
48.517747, 17.803830
48°31'03.9"N 17°48'13.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk