Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďurďoš - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ďurďoš, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1781. [1] Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Pomerne nízka veža je zastrešená zaujímavou mohutnou predlženou cibuľou s laternou.
 

Baldachýnový oltár a ikonostas v interiéri chrámu pochádzajú z prvej polovice 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Chrám nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v strednej časti obce.
Poznámky
[1 - 2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Ďurďoš (28.12.2022)
Bibliografia
www.durdos.sk
GPS
49.047795, 21.523366
49°02'52.1"N 21°31'24.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk