Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovské Kováče - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fiľakovské Kováče, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol prestavaný na staršom základe v roku 1899. Opravený bol v roku 1946. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou, čiastočne vysunutou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou, loď krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním. Loď má v exteriéri oporné piliere.
 

Hlavný oltár stĺpový je z konca 19. storočia. Socha Madony je drevená z konca 19. storočia. Organ je tiež z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Fiľakovské Kováče - Kostol sv. Ladislava foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 360.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 360.
GPS
48.292172, 19.775096
48°17'31.8"N 19°46'30.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk