Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
František LIPTÁK - Vedľajšie účinky
frantisek-liptak-vedlajsie-ucinky

 


 

Organizátor: Tatranská galéria v Poprade
 

Kurátorka výstavy: Melita Fodor Gwerková
 

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Termín výstavy: 24. jún – 4. september 2022
 

Výstavu podporilo mesto Poprad
 


 

Tatranská galéria v Poprade prináša jedinečnú dvojvýstavu známeho slovenského maliara, scénografa, ilustrátora či autora vtipných kresieb Fera Liptáka s názvom Vedľajšie účinky. Rodený Popradčan, zakladateľ populárneho divadla Teatro Tatro a držiteľ mnohých domácich aj zahraničných ocenení vrátane dvoch Českých levov sa v Tatranskej galérii predstaví pri príležitosti svojho životného jubilea.
 


 

Výstava zaznamenáva vývoj a predovšetkým rozmanitosť autorovej tvorby. Mnohé jeho diela vznikajú na základe postrehov a náčrtov, ktoré si často zaznamenáva do rôznych skicárov. Samotné skicáre sa tak stávajú umeleckými predmetmi plnými tvorivosti, kresieb, výňatkov z konverzácií a spontánnych nápadov. Svet Fera Liptáka nie je ohraničený a rovnými linkami už vôbec nie. Každý predmet sa môže stať umeleckým a každá aj úplne banálna situácia sa môže stať inšpiráciou. Vojsť do autorovho sveta znamená zbaviť sa akýchkoľvek predsudkov, nesledovať čas a vnímať život s otvorenými očami a hravým postojom, ktorý aj vážne situácie premení na úsmevné príhody.
 


 

Z Liptákových diel cítiť radosť z tvorby a výraznú komunikáciu obrazu s divákom. Nič tu však nie je silené a príbeh obrazu sa odvíja podľa nášho nastavenia. Niekedy sa na ňom zasmejeme, inokedy sa zamyslíme… Významnou súčasťou autorovej tvorby je známy okatý človiečik, ktorý sa ocitá v rôznych situáciách a na ktorého neobyčajné príbehy upozorňujú názvy diel v podobe slovných hračiek. Pomerne častým motívom sú i vymyslené krajiny s lietajúcim pňom alebo rôznymi kopcami a skalami z iných svetov. Výstava poukazuje aj na akýsi vývoj autorovej farebnej škály, ktorá prechádza od klasickej jesennej kolorácie, cez sýte a výrazné farby veľkoformátových diel, až po najnovšie čierno-biele variácie, ktoré napriek „bezfarebnosti“ priťahujú diváka novými detailmi a dalo by sa povedať, že aj novým autorovým výtvarným jazykom. Výstava ako celok je teda rôznorodá, ako je rôznorodá aj autorova tvorba. Každé dielo však v sebe nesie odtlačok svojho autora a práve vďaka nemu tvorba Fera Liptáka vytvára akúsi oázu, v ktorej človek nájde potešenie, dobrú náladu, možno aj nejakú inšpiráciu a najmä ľahkosť bytia...
 


 

František Lipták sa narodil 24. apríla 1962 v Poprade. Po skončení Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach (odbor grafika) absolvoval vysokoškolské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (odbor divadelná scénografia). Od roku 1986 začal spolupracovať s rôznymi divadlami na Slovensku a v zahraničí. V roku 1990 založil so súčasným režisérom Ondrejom Spišákom nezávislú divadelnú spoločnosť Teatro Tatro. V rovnakom čase sa začal zaujímať o filmovú tvorbu, ako architekt a výtvarník v spolupráci s režisérom Martinom Šulíkom sa podieľal na profilových slovenských filmoch 90. rokov, za ktoré získal ocenenia Český lev. Doposiaľ zrealizoval približne sto divadelných hier, viaceré dlhometrážne a televízne filmy. Svoju maliarsku tvorbu prezentoval na mnohých samostatných aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. V Tatranskej galérii (vo všetkých výstavných priestoroch) sa predstaví rozsiahlou výstavou z oblasti maľby, kresby aj scénografie.
 


 


 

www.tatragaleria.sk
 

www.poprad.skwww.pamiatkynaslovensku.sk