Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Štubňa - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančný v roku 1650 na mieste staršej sakrálnej stavby. Po prevzatí katolíkmi v roku 1673 bola upravená veža. Upravovali ho v 20. storočí. Ide o trojloďový kostol s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. [1] Na ľavej strane svätyne je pristavaná sakristia, pri pravej bočnej lodi je novšia vstupná predsieň. [2] V uzávere je objekt zaklenutý renesančnou klenbou s lunetami. V strednej lodi je hrebienková klenba so štukovými rozetami, v bočných lodiach krížová klenba s hrebienkami. Fasády sú hladké, na severnej a južnej strane oporné piliere. [3] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnice sú pseudogotické z roku 1901 od J. Runggaldiera z Tirolska (St. Ulrich). [4] Plastiky sú staršie, pochádzajú zo 17. storočia. Oltár Panny Márie zhotovil známy moravský drevorezbár Břetislav Kafka. [5] Kamenná krstiteľnica je ranorenesančná s vyžľabanou nohou a polygonálnou kupou. Farebné okná kostola sú z roku 1901 od A. Ligetiho. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokový kalich zo začiatku 18. storočia, zlatý so striebornou tepanou ornamentikou a medailónmi s filigránovým emailom. [6]
 

Kostol v Hornej Štubni zasvätený rodičom Panny Márie sv. Joachimovi a Anne bol postavený na mieste staršieho dreveného kostola, ktorý sa spomína ešte v roku 1620 ako kostol Najsvätejšej Trojice. [7]
 

Pôvodná veža je z roku 1657. V roku 1673 bola čiastočne upravená a nadstavená. Kostol bol pôvodne postavený v renesančnom slohu. [8]
 

Vo veži kostola sú umiestnené štyri zvony z roku 1928. Prvé zvony boli po ich puknutí preliate a za prvej svetovej vojny zrekvirované. Nové zvony boli uliate v roku 1922. Tieto sa počas požiaru v roku 1927 roztopili a zničili. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po opravách fasády a nátere časti strechy sa v roku 2011 uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. V kostole je nová elektroinštalácia, nová spovedeľnica, vymenené sú lavice a obklady. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol je postavený na mieste približného stredu obce s vyznačenou nadmorskou výškou 648 m. [11]
Fotogaléria
Horná Štubňa - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 6/2020Horná Štubňa - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 6/2020Horná Štubňa - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 424.
[2] www.hornastubna.sk (17.3.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 424.
[5] www.hornastubna.sk (17.3.2018)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 424.
[7 - 11] www.hornastubna.sk (17.3.2018)
Bibliografia
www.hornastubna.sk
GPS
48.823950, 18.884678
48°49'26.2"N 18°53'04.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk