Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Lefantovce - klasicistická kúria
Lokalita
obec Horné Lefantovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Horné Lefantovce – kúria (č. ÚZPF 1425/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autor: Mgr. Peter Buday. [1]
 

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (25.4.2020)www.pamiatkynaslovensku.sk