Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hradište - Kaplnka so zvonicou
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hradište, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Vo vizitácii z roku 1798 sa pri ceste do kostola spomína malá kaplnka so zvonicou, ktorú v prvej polovici 20. storočia nahradila súčasná. Ide o kaplnku s polygonálnom uzáverom a predstavanou murovanou zvonicou s ihlancovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 30.
GPS
48.684309, 18.375139
48°41'03.5"N 18°22'30.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk