Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hurbanovo - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Stará Ďala
Lokalita
obec Hurbanovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol postavený v roku 1796 ako tolerančný. V roku 1912 ho neorománsky prestavali, doplnili polygonálnou vežou a prefasádovali. Vnútorná úprava je z čias okolo roku 1940. [1] Ide o sieňový priestor s rovným uzáverom a vstavanou vežou. Fasády sú členené dekoratívnymi opornými piliermi a oblúčikovým vlysom. Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Interiér s rovným stropom na fabióne, na oboch korešpondujúcich bočných stenách má trojité okno a v závere okrúhle okienko, vo vitrážach motív hviezdy, ktorý sa opakuje aj na modernom kovovom lustri a nástenných svietidlách. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 473.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 473.
Bibliografia
www.hurbanovo.sk
GPS
47.875895, 18.193722
47°52'33.2"N 18°11'37.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk