Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamenica nad Cirochou - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Obec sa v období prvej svetovej vojny volala Nagy Kemencze. V blízkosti obce sa nachádzal vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období mala cintorín na zodpovednosti miestna žandárska stanica. Cintorín patril medzi väčšie lokality najmä svojou rozlohou, ale aj počtom obetí. Vojenský cintorín v Kamenici nad Cirochou sa až donedávna považoval za zaniknutý. Podľa dnes už nebohého Igora Slepcova, sa cintorín v obci nachádzal na ploche, ktorá je dnes súčasťou miestneho letiska. Pri jeho výstavbe mal byť cintorín zlikvidovaný. To však nie je pravda. Cintorín z prvej svetovej vojny v Kamenici nezanikol, naopak je ešte v pomerne slušnom stave. Je súčasťou obecného cintorína. [1]
 

Na cintoríne sa nachádza spolu 58 hrobov. Štyri hroby sú masové. Je v nich pochovaný nasledujúci počet obetí: šachta č. 31 – 22 obetí, šachta č. 38 – 11 obetí, šachta č. 39 – 10 obetí a šachta č. 46 – 8 obetí. Celkovo päť hrobov spadá do kategórie spoločných. V hroboch s č. 23, 25, 34, 35 sú pochované po dve obete a v hrobe č. 33 sú pochované štyri obete. Zvyšných 49 hrobov je samostatných. Spolu je na cintoríne z prvej svetovej vojny v obci pochovaných 113 obetí. Cintorín má tvar štvorca so stranou 22 metrov. Hroby sa nachádzajú v šiestich radoch symetricky rozložené a sú označené drevenými krížmi. Na 25 hroboch sa dochovala tabuľka s menom ešte v medzivojnovom období. Podľa posledného dochovaného náčrtu z roku 1925 mal byť okolo celej plochy cintorína vysadený živý plot. Za živým plotom sa mala nachádzať drevená ohrada. Vchod na cintorín sa nachádzal pri severnom rohu cintorína. V strede posledného radu hrobov bola umiestnená kruhová mohyla s centrálnym krížom. [2]
 

Cintorín v Kamenici nebol frontovým cintorínom. Iba malá časť vojakov, ktorí sú pochovaní na cintoríne padla v bojoch. Väčšina obetí zomrela na následky zranení, či chorôb. To poukazuje na fakt, že v obci sa zrejme dlhší čas zdržiavala poľná nemocnica, alebo iná armádna zdravotnícka jednotka. [3]
 

Z ďalších údajov vyplýva, že známa je štátna príslušnosť 31 vojakov. Všetci boli príslušníkmi rakúsko-uhorskej armády. Identifikovaných je 28 obetí. Všetky známe obete boli tiež z rakúsko-uhorskej armády. Nie je možné úplne vylúčiť, že medzi obeťami pochovanými na cintoríne sú aj ruskí alebo nemeckí vojaci. Na cintoríne sú však pochovaní najmä vojaci z Rakúsko-Uhorska. [4]
 

Na hroboch sú kovové kríže. Na niektorých hroboch sa ešte zachovali pôvodné kovové hviezdice z medzivojnového obdobia. Na ploche vojenského cintorína je vztýčený centrálny kríž. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Cintorín je v relatívne dobrom stave. Plocha cintorína je pravidelne kosená a udržiavaná. Hrobové polia sú dobre viditeľné. Podobne ako na iných lokalitách, chýba označenie a informačná tabuľa, ktorá by zbavila vojenský cintorín anonymity. [6]
Prístup
Je súčasťou obecného cintorína.
Poznámky
[1 - 6] www.kamenicanadcirochou.sk/blog/2015/10/30/vojnovy-cintorin-z-prvej-svetovej-vojny/ (6.1.2023)
GPS
48.928793, 22.001190
48°55'43.7"N 22°00'04.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk