Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľušov - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kľušov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z roku 1752. Renovovaný bol v roku 1886 po požiari. Rekonštrukcia sakrálneho objektu sa uskutočnila v roku 1952. Ide o pozdĺžny priestor s oblým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou nad trojhranným štítom priečelia. Loď má rovný strop. Na murovanom chóre je nápis a letopočet vzťahujúci sa na stavbu. Fasáda je hladká. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 54.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 54.
Bibliografia
www.klusov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk