Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Meštiansky dom (Hlavná 38)
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Košice – dom meštiansky, Hlavná 38 (č. ÚZPF 1073/1), III. n.p. a podkrovie – čiastkový architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Peter Sater, PhD. et PhD.. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
Bibliografia
www.kosice.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk