Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - Meštiansky dom (Ulica Pavla Križku 384)
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Kremnica - dom meštiansky, P. Križku 7/384 (č. ÚZPF 3189/1) - architektonicko-historický výskum predstihový - rok 2019. Autorky: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.kremnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk