Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krušovce - Kaplnka sv. Rodiny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krušovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená koncom 19. storočia (1872). Jednoloďový objekt s polygonálnym zakončením presbytéria. Interiér je zaklenutý valenou klenbou dosadajúcou na rímsové hlavice vtiahnutých pilastrov. Klenba má maľovanú výzdobu. Fasády sú členené nárožnými pilastrami. Priečelie je upravené romanticky s použitím neogotických architektonických prvkov. [1]
 

Hlavný oltár pochádza z konca 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kaplnky uvádza barokovú monštranciu z 18. storočia s tepaným dekorom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Nachádza sa neďaleko kaštieľa.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 153.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 153.
Bibliografia
www.krusovce.sk
GPS
48.592990, 18.207092
48°35'34.8"N 18°12'25.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk