Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kurimany - Kostol sv. Kvirína
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kurimany, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený na starších, pravdepodobne ranogotických základoch v druhej polovici 17. storočia. V 18. storočí bol obnovený, loď nanovo preklenuli. Objekt renovovali v roku 1924, 1947 a 1958. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, obdĺžnou loďou, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Veža je zakončená baňou. Fasády sú hladké. Okolo kostola stojí ohradný múr s pultovou strieškou. [1]
 

Hlavný oltár je pseudogotický so sochami svätcov Kvirína, Františka z Assisi a Kláry, z konca 19. storočia. V interiéri je kamenná krstiteľnica s pôvodnou gotickou nádržou zo 14. storočia a novšou nohou z 20. storočia, na nádrži sú majuskulové písmená. Závesný barokový obraz sv. Kvirína, olejomaľba na plátne pochádza z 18. storočia (pôvodne bola na bývalom hlavnom oltári). V interiéri sa kedysi nachádzal fragment gotickej oltárnej archy s plastikami dvoch Márií z obdobia okolo roku 1510, plastiky pochádzajú z okruhu majstra Pavla z Levoče. [2]
 

Pôvodná stavba kostola bola v roku 1806 prestavaná grófom Štefanom Csákym. Posviacku nového kostola vykonal 2. novembra 1806 Karol Bertony, kanonik, dekan levočského disterietu a novoveský farár. V kostole nebola spovedelnica ani bočné oltáre. Hlavný oltár bol zasvätený patrónovi kostola sv. Kvirínovi. Jeho dominantu preto tvoril závesný obraz "Umučenia sv. Quirina biskupa" z konca 18. storočia, olej na plátne (165 x 100 cm). Chór bol drevený, maľovaný, organ s piatimi mutáciami. Odvtedy bolo na kostole vykonaných niekoľko stavebných úprav a bolo doplnené alebo vymenené vnútorné zariadenie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1954 boli vymenené okná, vykonala sa oprava organu a zakúpený bol nový oltár. V roku 1966 bola opravená strecha kostola a veže. Vo vnútri bol kostol pokrytý novou dlažbou a staré lavice boli vymenené za nové, ktoré daroval kostolu levočský farár Štefan Klubert, ako náhradu za zvyšok gotickej oltárnej archy s gotickými plastikami z okruhu majstra Pavla z Levoče. Plastiky boli prenesené do kostola sv. Jakuba v Levoči. [4]
 

Ďalšia rozsiahlejšia renovácia kostola bola vykonaná v roku 1973. Spevnený bol predný múr svätyne, súdržnosť objektu bola zabezpečená troma sťahovacími tyčami cez celú šírku kostola. Vyhotovená bola nová elektroinštalácia, pristavaná bola predsieň, drevený chór bol prestavaný na betónový a predĺžený nad priestor predsiene. Inštalované boli nové vchodové dvere. Na výročný deň posviacky chrámu, 4. novembra 1973, renovovaný kostol posvätil Mons. Štefan Garaj, kapitulný vikár. [5]
 

Posledný väčší stavebný zásah do sakrálneho objektu sa uskutočnil v roku 1991. Opravená bola strecha a strešná krytina, prestavaná bola veža kostola.. Do novej veže boli osadené tri zvony: sv. Štefan, sv. František a sv. Kvirín. Posviacku nových zvonov vykonal na sviatok Všetkých svätých, 1. novembra 1991, spišský diecézny biskup Mons. ThDr. František Tondra. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 160.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 160.
[3 - 6] www.kapitula.sk/iliasovce/kostol_k.html (20.11.2017)
GPS
48.998624, 20.539781
48°59'55.1"N 20°32'23.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk