Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladomer (Ladomerská Vieska) - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk