Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lekárovce - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lekárt, Lekart
Lokalita
obec Lekárovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v poslednom desaťročí 19. storočia v neobaroku, ale s detailnými tvarmi klasicizmu. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, zaklenutý českou plackou a pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda s polkruhovo ukončenými oknami mala pôvodne lizénové členenie. Západný čelný štít so vstavanou vežou má na bočných štítových plochách priečelia po jednom slepom okne. [1] Veža má ihlancovú strechu.
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]
 

O výstavbu kostola sa v podstatnej miere pričinil užský arcidekan a zároveň užhorodský farár Andrej Budiš. Tento donátor, ktorý po sebe aj v Užhorode zanechal významné stavebné dielo - rozšíril tamojší kostol, dal postaviť tri kaplnky krížovej cesty, v roku 1879 školu pre dievčatá a materskú školu - chcel postaviť aj kostol v Lekárovciach. V roku 1890 posvätil jeho základný kameň, ale dokončenia stavby sa, žiaľ, nedožil. Stavba pokračovala vďaka sume, ktorú na ňu odkázal a vďaka finančnej podpore satmárskeho biskupa Júliusa Meszlényiho (1887 - 1905). V roku 1894 kostol dostavali a vysvätili. V tom istom roku z pozostalosti Andreja Budiša dokončili školu. [3]
 

Doba postavenia kostola je v Súpise pamiatok na Slovensku z roku 1968 datovaná chybne a chybné datovanie prevzali aj niekoľkí ďalší autori (napr. VSO 1977, Hudák, J. 1984, Ďurček 1966). [4]
 

Pred kostolom je betónový kríž z roku 1949, ktorý dal postaviť Juraj Kontra s manželkou Annou. Pamiatkou hodnou ochrany je aj liatinový kríž s plastickým korpusom na ľavobrežnom cintoríne, pochádzajúci z roku 1868. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 180.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 180.
[3 -5] www.obeclekarovce.sk (1.9.2016)
GPS
48.601417, 22.155317
48°36'05.1"N 22°09'19.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk