Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - Meštiansky dom (Mäsiarska 7)
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Levoča – meštiansky dom, Mäsiarska ulica 7 (č. ÚZPF 2784/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum - rok 2022. Autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
Bibliografia
www.levoca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk