Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - Meštiansky dom (Nová 20)
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Levoča – dom meštiansky, Nová 20 (č. ÚZPF 2975/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2018. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (30.4.2023)
Bibliografia
www.levoca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk