Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Peter - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Liptovský Svätý Peter
Lokalita
obec Liptovský Peter, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Moderná sakrálna stavba postavená v rokoch 1939 – 1940 podľa projektu J. Hlavaja postavená na mieste zbúraného tolerančného kostola z roku 1784. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza kalich z roku 1784. [2]
 

V obci Liptovský Peter bol kedysi aj gotický kostol pochádzajúci zo 14. storočia, ktorý zanikol v roku 1786. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 241.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 241.
GPS
49.055041, 19.736149
49°03'18.2"N 19°44'10.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk