Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Machulince - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Machulince, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne menšia klasicistická kaplnka z roku 1833. Rozšírená na kostolnú stavbu bola v roku 1918. Išlo o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou na severnej strane a najskôr bol bez veže. Interiér má rovný strop. Fasády sú hladké. [1]
 

V roku 1833 patrila obec ako filiálka pod Farský úrad vo vtedajších Opatovciach nad Žitavou. V roku 1933 bol kostol nanovo vymaľovaný a pristavená bola sakristia. Ďalšia rekonštrukcia bola urobená v roku 1946, kedy sa na podlahu uložila nová dlažba. V roku 1967 došlo k prístavbe kostola a zväčšil sa aj chórus – empora, na ktorý sa pôvodne vystupovalo drevenými schodmi. V prístavbe sa urobilo nové, už pevné schodisko, ktoré slúži dodnes. [2]
 

V roku 1980 došlo k zmene titulu kostola, čo potvrdil aj Arcibiskupský úrad v Trnave. Pôvodný titul Kostol Božieho mena Ježišovho sa zmenil na Kostol Božského Srdca Ježišovho, ktorý súvisel s obrazom umiestnenom na hlavnom oltári, ktorý bol v empírovom slohu. [3]
 

V roku 1993 sa vybudovala ku kostolu veža, ktorá je zastrešená ihlancom a v roku 1998 sakrálny objekt rozšírili o bočnú – pravú sakristiu. K prestavbe interiéru kostola došlo v roku 2002 a k ďalšiemu rozšíreniu chórusu, kde pribudlo nové zábradlie. V interiéri bol zhotovený drevený podhľad z červeného smreku. Na podlahu sa položila nová keramická dlažba. Úplne novú podobu dostala oltárna časť – presbytérium. Obetný stôl je z prírodného kameňa, svätostánok a ambona sú z dreva podobne ako aj kríž pri obetnom stole. Z dreva je umelecky spracovaná Krížová cesta. V kostole sa urobilo aj nové osvetlenie a nové ozvučenie. [4]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 271.
[2 - 4] www.farnostzitavany.sk/_historia_kostol_machulince.html (14.4.2023)
GPS
48.409354, 18.430072
48°24'33.7"N 18°25'48.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk