Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marček (Svederník)
Lokalita
obec Svederník, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v polovici 19. storočia. Prízemná budova na obdĺžnikovom pôdoryse. Fasády sú členené lizénami a zakončené širokou podstrešnou rímsou. Na hlavnej fasáde je manzarda a termové okno. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Marček je súčasťou obce Svederník.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 222.
Bibliografia
www.svedernik.info
GPS
49.264198, 18.672274
49°15'51.1"N 18°40'20.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk