Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzibrodie nad Oravou - Kaplnka sv. Filipa a Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medzibrodie nad Oravou, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Malá sakrálna stavba na štvorcovom pôdoryse. Jednoduchý ľudový objekt so segmentovo zakončeným vstupom, nad ktorým je výklenok s plastikou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri kaplnky uvádza ľudové plastiky, korpus bez kríža, sv. Filip a Jakub, z 19. storočia. [1]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 309.
GPS
49.229858, 19.346345
49°13'47.5"N 19°20'46.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk