Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia. Upravený bol v roku 1878. Opravili ho po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom so štvorcovým pôdorysom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. V lodi sú pruské klenby. Fasáda je členená lizénami, pod kordónovými rímsami veže je oblúčkový vlys. [1] Veža je zakončená krásnou trojitou cibuľovitou strechou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1878. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 309 - 310.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 310.
GPS
49.271369, 21.901512
49°16'16.9"N 21°54'05.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk