Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Muráň
Iný názov
Mwran (1271)
Lokalita
obec Muráň, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1271. Začiatkom 17. storočia boli jeho majiteľmi Széchyovci. Roku 1702 časť hradu vyhorela, opravili ho a používal sa ďalej. V roku 1760 opäť vyhorel a potom ho už neobnovili. Okolitý les ho doslova pohltil.
Pamiatková ochrana
V rokoch 1972 - 1973 bol na podnet bývalej Okresnej pamiatkovej správy v Rožňave čiastočne očistený od lesného porastu, ktorý poškodzoval múry. Na exponovaných miestach stavby boli z bezpečnostných dôvodov osadené zábradlia. Opravená bola strecha vstupnej veže. Potom asi o dva roky areál hradu opäť zbavili porastu. Vyčistená bola aj studňa a cisterna. Inak ostáva hrad bez väčších zásahov pamiatkarov a aktivistov. Nedostatok financií spolu s ťažko dostupnou polohou spôsobuje, že objekt napriek svojej veľkej jedinečnosti nie je stále konzervovaný.
 

Muráň – hrad, tzv. Veliteľská budova (č. ÚZPF 528/0 ) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka. [1]
 

Muráň – hrad, palác hradný južný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [2]
 

Muráň – hrad, múr hradbový severozápadný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD., Mgr. M. Tihányiová, PhD.. [3]

Súčasný stav a využitie
Ruina.
Fotogaléria
Hrad Muráň rytina zo 17. storočiaHrad Muráň kresba z polovice 19. storočiaHrad Muráň dobové vyobrazenieHrad Muráň zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1930)Hrad Muráň foto © Jiří Fiedler 9/1963
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (28.10.2014)
[2] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[3] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
Bibliografia
BÓNA, Martin - TIHÁNYIOVÁ, Monika: Najstaršie vyobrazenie hradu Muráň. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 2, s. 2 - 8.
FERKO, Miloš: Lásky a zrady Muránskej venuše. In: Historická revue, 2001, č. 4, s. 14 - 15.
HLODÁK, Pavol: Šľachtický rod Séčiovcov. Mária Séčiová – Muránska Venuša. Kalinovo: Kermat s.r.o., 2008. 168 s. ISBN 978-80-970027-5-6
KUŠNIEROVÁ, Edita: Hrad Muráň. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 4, s. 32 – 35.
www.muran.sk
GPS
48.759877, 20.060793
48°045'35.6"N 20°003'38.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk