Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nadlice - Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nadlice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená koncom 19. storočia. O jej vznik sa pričinili Jozef a Anna Dúbravickí pri studničke zvanej Kaplonka. Podľa historických máp sa na mieste kaplnky v 18. storočí nachádzal drevený kríž. [1]
 

Ide o maličkú kaplnku, ktorá má podobu božích múk. V nike je socha Panny Márie. Fasády objektu sú hladké.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnom konci obce. Nachádza sa pri ceste do obce Livina. [2]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 78.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 78.
Bibliografia
www.nadlice.sk
GPS
48.624089, 18.248016
48°37'26.7"N 18°14'52.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk