Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nadlice - socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Nadlice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková polychrómovaná kamenná socha, situovaná na kamennom stĺpe. V minulosti bol na kamennom stĺpe viditeľný nápis s datovaním 1794. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 209/1 (stĺp-pilier) a 209/2 (socha). [2]

Súčasný stav a využitie
Stav sochy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí medzi kostolom a farskou budovou.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 77.
[2] www.pamiatky.sk (27.3.2023)
Bibliografia
www.nadlice.sk
GPS
48.620302, 18.251812
48°37'13.1"N 18°15'06.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk