Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nesvady - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Nasvad
Lokalita
obec Nesvady, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančná modlitebňa koncom 18. storočia. V rokoch 1950 – 1951 bol úplne prestavaný v modernom slohu. [1]
 

Zo starej stavby sa zachovala klasicistická kazateľnica s valcovitým parapetom, hviezdami a zvukovou strieškou, s čabrakmi a volútovým prelomeným zakončením, zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 362.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 362.
Bibliografia
www.nesvady.skwww.pamiatkynaslovensku.sk