Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Hutka - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Nižné Hutky
Lokalita
obec Nižná Hutka, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1928 v duchu neskoroklasicistických domácich stavieb z konca 19. storočia. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a rovným stropom. Na hlavnom štítovom priečelí je akcentovaný rizalit veže, ktorý má na prízemí moderný portál a nad ním sú dve štvorcové okienka. Veža je zakončená ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Prvý reformovaný kostol vybudovali približne v roku 1648 a bol krytý slamenou strechou, neskôr šindľom. Tam kde je teraz postavený súčasný kostol bol v minulosti cintorín. Pri kopaní základov kostola bolo vykopaných veľa ľudských kostí. [3]
 

Dňa 26. mája 1991 bol za prítomnosti biskupa reformovanej cirkvi Eugena Miku a ďalších 12 farárov vysvätený v kostole nový 150 kg zvon odliaty z medi a cínu. Pri vysvätení zvona viedol bohoslužby dlhoročný farár obce Nižná Hutka Ľudovít Kozár z Bohdanoviec. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 381.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 381.
[3 - 4] www.niznahutka.sk (15.6.2016)
Bibliografia
www.niznahutka.sk
GPS
48.659416, 21.360742
48°39'33.9"N 21°21'38.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk