Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ľubovňa - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Novogotická kaplnka postavená koncom 19. storočia. Fundátorom bol prepošt Ján Čumitta, ktorý je pod kaplnkou so svojou matkou pochovaný. [1] Ide o malý sakrálny objekt s rovným uzáverom a vstavanou vežou. Fasády sú hladké. Veža je zastrešená ihlancom.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na starom cintoríne.
Poznámky
[1] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. s. 204.
Bibliografia
www.novalubovna.sk
GPS
49.275501, 20.686354
49°16'31.8"N 20°41'10.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk