Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ľubovňa - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1846. Je to najstaršia kaplnka v obci. Pod kaplnkou je pochovaná neznáma fundátorka, ktorá financovala jej výstavbu. [1] Ide o malý sakrálny objekt obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovým uzáverom a trojuholníkom štítom v priečelí. Vstup je segmentovo zakončený. Fasády sú hladké. Strecha je sedlová, v minulosti šindľová a dnes plechová.
 

V interiéri na podstavci je umiestnená olejomaľba Panny Márie s dieťatkom. Autorom obrazu je Alex Rutskay. Meno je uvedené na zadnej strane. Vedľa obrazu po stranách stoja dvaja anjeli. Jeden drží ľaliu a druhý srdce prepichnuté mečom. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyšnom konci obce pri komunikácii vedúcej do Jakubian.
Poznámky
[1] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. s. 204.
[2] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. s. 204.
Bibliografia
www.novalubovna.sk
GPS
49.26858, 20.68563www.pamiatkynaslovensku.sk