Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1858. [1] Malý sakrálny objekt na spôsob božích múk.
 

V interiéri je drevený podstavec, na ktorom je umiestnený kríž. Rozmerný kríž je zavesený aj na stene. [2]
 

Od Márie Krupkovej, rodenej Barlíkovej, narodenej v roku 1889, zo 70. rokov 20. storočia pochádza informácia, že na poli, kde sa kaplnka nachádza, kurucké vojská v 17. - 18. storočí lapali mladých do svojho vojska. Vraj došlo aj ku strašnej krvavej smrti. Po odchode kuruckého vojska na pamiatku občania postavili kaplnku, v ktorej bol železný kríž. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v časti obce nazývanej Pod zlobkami. Okolo kaplnky viedol chodník pre peších smerom do Ľubovnianskych kúpeľov. [4]
Poznámky
[1] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. s. 203.
[2 - 4] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. s. 203.
Bibliografia
www.novalubovna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk