Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováky - kúria
Lokalita
obec Nováky, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Nováky - kúria (č. ÚZPF 856/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autorka: Mgr. R. Kollárová. [1]
Prístup
Námestie SNP č. 23.
Poznámky
[1] Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, rok 2011, č. 45, elektronická verzia dostupná na www.pamiatky.sk (9.4.2018).
Bibliografia
www.novaky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk